Team Building Upington

Team Building Upington

Team Building Upington, Northern Cape, South Africa, Upington is a town in the Northern Cape on the banks of the Orange River close to the Namibia Border near Ariamsvlei